کوچکترین عدد سه رقمی

  کوچکترین عدد سه رقمی بدون تکرار رقم، کدام است؟

  کوچکترین عدد سه رقمی بدون تکرار رقم، کدام است؟

  کوچک ترین عدد سه رقمی که رقمهای آن تکراری نباشد، کدام است؟

  کوچک ترین عدد سه رقمی که رقمهای آن تکراری نباشد، کدام است؟

  کوچکترین عدد سه رقمی

  فاطمه جعفروند. 5.7 هزار بازدید 1 سال پیش.

  مروری به آنچه از ریاضی دوم باید بدانیم

  4- کوچکترین عدد دو رقمی 10 وبزرگترین عدد دو رقمی 99 است . 5- کوچکترین عدد سه رقمی 100 و بزرگترین عدد سه رقمی 999 است . 6- با استفاده از رقم های 4 و8 می توان …

  ساختن کوچکترین و بزرگترین عدد سه رقمی

  IRR 12,000ساختن کوچکترین و بزرگترین عدد سه رقمی ، نرم افزار اختلال ریاضی ، نرم افزارهای مشکلات یادگیری ، عدد 3 رقمی بساز ، ریاضی کلاس دوم ابتدایی.

  کوچکترین عدد سه رقمی

  آموزش ریاضی پایه سوم ابتدای – عدد سازی سه رقمی بصورت نظام دار – روش درختی,آموزش ریاضی سوم ابتدایی – صفحه 34 – درس عدد سازی سه رقمی بصورت نظام دار,تفریق …

  آموزش عدد سه رقمی به دانش آموزان دوم ابتدایی با سبک ریبازی

  ریبازی آموزش عدد سه رقمی را متفاوت و جذاب به دانش آموزان دوم ابتدایی آموزش می دهد که باعث می شود در پایه های بالاتر مسائل را بهتر متوجه …

  کوچکترین و بزرگترین اعداد با تکرار رقم ، ریاضی سوم ، خانم جعفرزاده

  ریاضی مشترک چهارم وپنجم

  17- کوچکترین عدد سه رقمی که رقم های آن تکراری نباشد را با بزرگترین عدد دو رقمی جمع کنید . حاصل برابر است با 0000000. الف ) 223 ب ) 201 ج ) 224 د ) 222.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً