طبق فرمایش امام بزرگترین وظیفه دولت جمهوری اسلامی چیست

  دولت و حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

  مسئولیتهای افراد، گروهها و در یک کلام قاطبه مردم در جامعه مسلمانان نسبت به حکومت اسلامی و وظیفه متقابل حکومت کاملاً نسبت به مردم مشخص شده بود. این نوع اندیشه، …

  دولت در دیدگاه امام خمینی(ره)

  وی بعد از استقرار نظام جمهوری اسلام و عینیت یافتن حکومت اسلامی در مقاطع مختلف به تبیین و تشریح حدود اختیارات آن پرداخته وظایف مهم این نوع حکومت را برشمرده اند.

  حکومت اسلامی

  امامخمینی در بیان وظایف حکومت اسلامی، اجرای عدالت حقیقی، نشر اسلام در جهان و ایجاد حاکمیت جهانی اسلام را وظیفه اساسی حکومت اسلامی میداند. طرح …

  10 کار بزرگ امام r

  ازالهی حکومت پادشاهی در ایران، یکی از بزرگترین کارهایی بود که کسی میتوانست آن را تصور کند. ایران مهمترین دژ استعمار در منطقهی خلیجفارس و …

  چرا امام گفتند«حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر(عج …

  لذا امیر المومنین(ع) برای بقای اسلام و حفظ نظام اسلامی و عدم هرج و مرج در جامعه اسلامی، ۲۵ سال سکوت اختیار کرد و از حق خودش به خاطر عدم حضور و …

  حکومت اسلامى و رهبرى آن از نظر امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

  امام خمینی (س) در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامی و اجرای احکام شرع از استقرار و ایجاد (حکومت اسلامی) و یا (دولت اسلامی) نام برده اند و در خصوصِ تمایز …

  وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل سوم قانون اساسی

  1. محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا ایجاد کرده و با کلیهی مظاهر فساد و تباهی مبارزه کند. 2. سطح آگاهیهای عمومی را در …Missing: بزرگترین | Show results with:بزرگترین

  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران –

  به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

  طبق فرمایش امام خمینی ره بزرگترین وظیفه دولت جمهوری اسلامی چیست؟

  مسئولیتهای افراد، گروهها و در یک کلام قاطبه مردم در جامعه مسلمانان نسبت به حکومت اسلامی و وظیفه متقابل حکومت کاملاً نسبت به مردم مشخص شده بود. این نوع اندیشه، …

‫0 تعليق

اترك تعليقاً